Wat is RPA?

RPA staat voor Robotic Process Automation en maakt het mogelijk om eenvoudige, rule-based processen te automatiseren. Veel eenvoudige administratieve handelingen worden nog altijd door medewerkers uitgevoerd. De aanleiding hiervoor is een veelvoud aan systemen waarin wordt gewerkt. RPA is een technologie die het mogelijk maakt om, met behulp van software, brondata uit verschillende (online) systemen te halen en deze samen te brengen zoals een fysieke medewerker dat kan. RPA kan dus deeltaken van een medewerker overnemen zodat de medewerker zich kan toeleggen op het toevoegen van waarde voor de klant. Afhankelijk van de gewenste omvang is het met deze technologie dus mogelijk om over een onuitputtelijk bron van ‘virtuele’ medewerkers te beschikken.

Wat is RPA wel

 Software

 Neemt deeltaken over van fysieke medewerkers

 Moet worden aangestuurd

 Zo goed als dat ze wordt geconfigureerd

Wat is RPA niet?

 Fysieke robot

Alleen voor grote bedrijven

Gelijk aan kunstmatige intelligentie (geen vermogen tot interpretatie)

Een hype

RPA in minder dan 4 minuten:

RPA in de praktijk

Administratieve processen waarin diverse systemen simultaan worden geraadpleegd zijn altijd goede plekken om aan RPA te denken. Een goed voorbeeld is een verzekeringsmaatschappij waar nieuwe klanten zich aanmelden en welke moeten worden verwerkt. Er moeten hier diverse systemen worden geraadpleegd om te kunnen beoordelen of een nieuwe klant aan alle voorwaarden voldoet.

Ook een claimafdeling bij dezelfde verzekeraar heeft veel baat bij RPA. Bij ingediende claims wordt handmatig gecontroleerd of alle bijbehorende digitale documenten en formulieren volledig zijn ingevuld. Met RPA kan dit worden overgenomen en tegelijkertijd ook worden geprogrammeerd dat niet volledige claims worden geretourneerd.

Ook binnen HR zijn er vele toepassingen van RPA mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het screenen van CV’s van kandidaten voor een nieuwe functie. Als bepaalde vaardigheden niet voorkomen dan kan automatisch een afwijzingsbrief worden gegenereerd.