Wat is RPA?

RPA staat voor Robotic Process Automation en maakt het mogelijk om eenvoudige, rules-based processen te automatiseren. Veel van onze eenvoudige administratieve handelingen worden nog altijd door medewerkers uitgevoerd. De aanleiding hiervoor is een veelvoud aan systemen waarin wordt gewerkt. RPA is een technologie die het mogelijk maakt om, met behulp van software, brondata uit verschillende (online) systemen te halen en deze samen te brengen zoals een medewerker dat kan. RPA kan dus deeltaken van een medewerker overnemen zodat de medewerker zich kan toeleggen op het toevoegen van waarde voor zijn/haar klanten. Afhankelijk van de gewenste omvang is het met deze technologie dus mogelijk om over een onuitputtelijk bron van ‘virtuele’ medewerkers te beschikken.

Wellicht helpt het om naast te zien wat RPA wel is, te zien wat RPA niet is!

Wat is RPA wel

 Software

 Overnemen van (deel)taken van medewerkers

 Moet worden aangestuurd

 Zijn zo goed als dat ze worden geconfigureerd

Wat is RPA vooral niet?

Een fysieke robot

Alleen voor grote bedrijven

Gelijk aan kunstmatige intelligentie (geen vermogen tot interpretatie)

Een hype

RPA in minder dan 4 minuten: