Zoals bij eigenlijk elke nieuwe technologische ontwikkeling is er ook enige weerstand tegen RPA te ontdekken. Voor managers en leidinggevende is hier weinig reden toe, maar voor werknemers wel. Waarom werknemers het er over het algemeen (onnodig) moeilijk mee kunnen hebben, hebben wij in deze blog al uitgebreid uitgelegd. Er is echter ook één specifieke afdeling waar zich de meeste weerstand tegen RPA bevindt: de IT-afdeling. Waarom dit zo is en waarom deze weerstand onnodig is, leggen wij in deze blog verder uit.

 

Het is een bedreiging voor mijn baan

De RPA software kan worden gezien als een bedreiging door IT-medewerkers. De software kan namelijk complexe taken uitvoeren die normaal een gespecialiseerde training zouden vereisen. IT-medewerkers kunnen hierdoor bang zijn dat zij overbodig worden en dat de software hun baan over komt nemen. Dit is echter verre van waar, aangezien RPA slechts repetitieve, rule-based processen over kan nemen. De ingewikkelde IT werkzaamheden kan de software niet automatiseren. De software is misschien zelfs wel het minst een bedreiging voor deze afdeling, juist door de ingewikkelde taken die zij hebben.

 

Het creëert extra werk voor mij

Een andere bron van weerstand tegen RPA kan zijn dat IT-medewerkers denken dat RPA een extra belastend project voor hen zal worden. Zij zijn vaak bang dat de implementatie hen onwijs veel extra werk zal verzorgen, waardoor het hun werkzaamheden kan verstoren. Voor de implementatie worden geen nieuwe werknemers aangenomen en IT-medewerkers zijn daardoor bang dat de volledige implementatie op hun schouders valt. Daardoor zijn zij bang dat zij geen tijd meer overhouden voor hun vaste en bestaande werkzaamheden en projecten. Daarnaast zijn IT-managers vaak bang dat de software enorme server-, opslag en geheugenbronnen nodig heeft en grote veranderingen in het IT-landschap met zich meebrengt.

 

Weerstand tegen RPA

 

Waarom is deze weerstand tegen RPA onnodig?

Gezien deze opvatting is het niet gek dat deze afdeling weerstand tegen RPA biedt. Wat zij echter niet weten, is dat deze angsten onterecht zijn. De software van RPA is juist op zo’n manier ontwikkelt dat het geïmplementeerd kan worden zonder dat er grote veranderingen gemaakt hoeven te worden in de IT-infrastructuur. Het heeft dan ook minimale gevolgen voor het IT-landschap.

 

Daarnaast is het eveneens een misvatting dat de software veel extra werk creëert voor de IT-afdeling. Hun hulp is wel nodig bij de implementatie, maar het is zeker niet de bedoeling dat deze afdeling volledig opdraait voor de implementatie. Een van de voordelen van RPA is juist dat de software zeer gebruiksvriendelijk is en dat (bijna) iedereen er mee om kan gaan na slechts een paar trainingen. Het is juist de bedoeling dat werknemers zich zelf gaat ontfermen over de robot en niet alles afschuiven op de IT-afdeling.

 

Voor een geslaagde RPA implementatie is het namelijk essentieel dat werknemers die voorheen het proces uitvoerden betrokken zijn bij de automatisering van dat proces. Zij zijn degene met kennis van het proces en zijn daardoor degene die de robot moet instellen. De robot kan niet zelf nadenken en weet dus niet uit zichzelf hoe hij met een proces om moet gaan. Werknemers moeten de robot dan ook stap voor stap ‘leren’ wat hij moet doen. En dit kan een werknemer die het proces zelf heeft uitgevoerd uiteraard beter dan een IT-medewerker die geen kennis heeft van dat specifieke proces. Wel is het handig als de IT-afdeling een gebruikersnaam, wachtwoord, etc. voor de robot aanmaakt. Maar dit is eigenlijk hetzelfde als dat er een nieuwe medewerker wordt aangenomen. De werkdruk voor deze afdeling neemt dus helemaal niet toe!

 

Weerstand tegen RPA

 

Het is juist een extra hulpje

Daarnaast kan de software de IT-afdeling ook juist helpen. De robot kan namelijk systemen blijven scannen en analyseren om zo eventuele fouten vroegtijdig op te sporen. Je kent het vast wel, je wilt iets invoeren in een systeem en dit werkt weer eens niet. Binnen systemen en applicaties doen zich nou eenmaal wel eens fouten voor, hier kan vrijwel niks aan gedaan worden. Wel kunnen deze op tijd opgespoord en opgelost worden, zodat de fout niet merkbaar wordt voor gebruikers.

 

Voor IT-medewerkers is dit vaak niet te doen, maar een RPA robot kan systemen en applicaties als ‘achtergrondbezigheid’ scannen. Zodra hij denkt dat hij een fout of mankement heeft opgespoord geeft hij een seintje aan de IT-afdeling. Hier kunnen ze vervolgens kijken of dit inderdaad een fout is en kunnen zij het vervolgens oplossen. Dit vermindert een hoop irritaties bij werknemers én bij de IT-afdeling zelf. Want wat doe je als je als medewerker niet in een systeem kunt? Je belt de IT-afdeling. En hierin ben je vaak niet de enige. Door fouten vroegtijdig te verbeteren wordt de IT-afdeling dus vervolgens niet overladen met klachten en vragen!

 

Dit alle laat zien dat deze weerstand tegen RPA vanuit de IT-afdeling onnodig is. Juist doordat de software binnen elke afdeling taken automatiseert en overneemt, hebben medewerkers van deze afdeling tijd voor de kleine hoeveelheid extra werkzaamheden die bij de implementatie komt kijken. Heb jij ook interesse in RPA? Bekijk ons trainingsaanbod dan eens, of neem contact met ons op voor overige vragen.

 

Ook interessant:

Hoe overtuig jij je medewerkers van RPA?

RPA robots en werknemers: onlosmakelijk verbonden

RPA angsten? Je bent niet de enige!

 


Source image: workhowto.com, vanna.com, robohub.org