In onze vorige blogs hebben wij het al uitgebreid gehad over de voordelen van RPA en manieren om het succesvol te implementeren. In deze blog gaan wij in op veelvoorkomende valkuilen van RPA. Je kunt in de periode voor de implementatie, tijdens de implementatie zelf of post-implementatie tegen deze valkuilen aanlopen. Door hier enkele te tonen hopen wij je nog beter klaar te stomen voor RPA implementaties.

 

Organisatorische valkuilen

  1. Gebrek aan inzet van werknemers:

Alle werknemers moeten het eens zijn met de implementatie van RPA en zich hier ook voor inzetten. Voornamelijk in het begin, wanneer de implementatie wordt uitgevoerd en de robot net bezig is, moet hij goed in de gaten worden gehouden om eventuele problemen of fouten op te sporen. Als werknemers niet achter het idee van RPA staan, zullen zij zich hier hoogstwaarschijnlijk niet goed voor inzetten. Wanneer zij bijvoorbeeld geloven dat RPA een bedreiging voor hun baan vormt dan is het in hun voordeel om zich niet goed in te zetten voor dit project en kunnen zij het op deze manier laten falen.

 

2. Gebrek aan steun van het management:

Het is uiteraard van belang dat het management het eens is met de implementatie van RPA en het is hun taak om regelmatig de vooruitgang te monitoren. Zonder steun van het management wordt het lastig om RPA succesvol te implementeren.

 

3. Gebrek aan geschikte IT-medewerkers:

Zodra RPA geïmplementeerd is, vraagt het om onderhoud wanneer processen of systemen veranderden. Als hier geen (geschikte) IT-medewerkers voor zijn dan zal RPA niet goed ingezet en onderhouden kunnen worden.

 

4. Onduidelijke verantwoordelijkheden:

Het is van belang dat werknemers en management de verantwoordelijkheden onderling goed afspreken. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk worden gesteld of één of een klein groepje werknemers de RPA robot in de gaten houdt of dat het management dit zelf doet. Als dit soort afspraken niet worden gemaakt kunnen er misstanden ontstaan die het werk van de robot kunnen aantasten.

 

 

Valkuilen van RPA

 

Proces valkuilen

5. Het streven naar volledige automatisering wanneer dit niet effectief is:

Veel processen zijn voor 70-80% te automatiseren zonder veel moeite. Het volledig automatiseren van een proces kan in sommige gevallen echter een stuk duurder zijn dan het automatiseren tot 80%. In dit soort gevallen zijn de codes voor de laatste 20% een stuk ingewikkelder en hierdoor ook duurder. Het volledig willen automatiseren van zo’n proces is dan niet praktisch.

 

6. Het kiezen van een proces waar een andere oplossing meer geschikt voor is:

RPA is niet altijd de meest geschikte oplossing. Er moet dus niet verondersteld worden dat RPA overal goed inzetbaar is.

 

7. Het kiezen van een proces met weinig impact:

Dit zijn vaak processen die een laag volume hebben en welke de klant niet raken.

 

8. Het kiezen van een te complex proces:

Als er veel cognitieve taken voor het proces nodig zijn dan is dit geen geschikte keuze voor RPA.

 

In onze vorige blog lees je wat geschikte processen zijn om te kiezen. Zorg dat je heel zorgvuldig te werk gaat bij het kiezen van een proces. Als er een ongeschikt proces voor RPA wordt geselecteerd dan leidt dit vaak alleen maar tot hoge kosten en weinig resultaat.

 

Post-implementatie valkuilen

9. Onderhoud:

Zodra een robot niet goed wordt onderhouden zal zijn werking afnemen of zelf verdwijnen. De robot is dan niet in staat om zich aan te passen aan veranderingen in systemen of in het bedrijf.

 

10. Schaalbaarheid:

Wanneer een bedrijf tevreden is met PRA is het aannemelijk dat zij het verder willen uitbreiden naar andere processen. Het managen van de robots wordt hier echter wel complexer mee. Al deze robots moeten onderhouden en gemonitord blijven worden. Als RPA op grote schaal wordt toegepast is het belang dat de post-implementatiezorg niet verslapt.

 

Valkuilen van RPA

 

Dit zijn de meest voorkomende valkuilen van RPA waar ook jouw bedrijf tegenaan kan lopen en welke je dus zorgvuldig moet proberen te vermijden. Wij kunnen je hier uiteraard ook bij helpen! Heb je hier interesse in? Bekijk dan ons trainingsaanbod of neem contact met ons op.

 

Ook interessant:

3 alternatieven voor RPA

5 tips voor RPA implementaties

8 stappen voor RPA beginnelingen 

 


Source image: outboundengine.com, certificaatopmaat.nl,, pgi.com