RPA robots en werknemers: hebben zij elkaar nodig of sluiten zij elkaar juist uit? Dat is de grootste vraag voor veel mensen. De angst die veel werknemers bij RPA hebben, is dat het hen volledig overbodig zal maken. Zij denken dat de robots alle werkzaamheden en dus alle banen kunnen overnemen. Maar wees gerust, dit is niet het geval! Ten eerste kan de robot slechts bepaalde werkzaamheden overnemen (namelijk alleen de repetitieve). Voor de processen die niet volgens vaste regels lopen, blijven werknemers nodig. De robot kan namelijk niet zelf nadenken, maar alleen opgestelde regels volgen. Als een proces dus niet standaard dit soort regels volgt dan weet de robot niet wat hij moet doen. Ten tweede blijft bij de implementatie van een robot ook menselijk handelen nodig. Het feit dat RPA robots en werknemers juist naast elkaar moeten werken, leggen wij in deze blog verder uit.

 

Zie hem als een gewone werknemer

Ideaal gezien zou je de robot aanzetten, zijn ding laten doen en dit ook nog eens laten slagen, maar helaas werkt het niet zo. Wil RPA werkelijk succesvol geïmplementeerd kunnen worden en naar behoren kunnen functioneren dan zijn werknemers juist hard nodig. RPA en werknemers zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden! Je moet de RPA robot eigenlijk behandelen zoals je werknemers ook behandelt. Hen zou je toch ook niet ergens neerzetten en vervolgens maar hun gang laten gaan? Net als werknemers moet ook de RPA robot eerst ‘uitgelegd’ worden wat hij moet doen. De handelingen, workflows en processen die robots moeten overnemen moeten eerst gebouwd worden binnen de software en er moet in regels worden gezet hoe zij dit uitvoeren. En dit moet door werknemers gedaan worden. Daarnaast moeten de prestaties van de robots, net als die van werknemers, geëvalueerd worden. Dit wordt natuurlijk niet een evaluatiegesprek tussen werkgever en werknemer (want de robot zal helaas niet terug praten), maar het is wel zeer belangrijk. De robot kan zelf niet over zijn handelingen nadenken en heeft dus een werknemer nodig voor de reflectie. Voor deze evaluatie moeten werknemers alle data die de robot levert analyseren om zo te onderzoeken of hij naar behoren functioneert.

 

RPA robots en werknemers

 

En nu denk je misschien ‘’Hoe moeten mijn werknemers dit ineens kunnen’’?. Maar gelukkig houden de RPA aanbieders hier rekening mee en is hun software gemakkelijk genoeg om ook door werknemers zonder technische achtergrond gesnapt te worden. Maar het bouwen en de implementatie van de RPA robot kost natuurlijk nog steeds tijd én niet te vergeten aandacht. De belangrijkste stap is het bepalen van de processen die geautomatiseerd kunnen en gaan worden. En hier heb je toch echt werknemers voor nodig. Daarnaast is het van belang dat het proces regelmatig getest wordt, zowel voor, tijdens als na de implementatie. Als dit niet geregeld gedaan wordt dan is het gemakkelijk om fouten in de implementatie of in de robot over het hoofd te zien, waardoor het proces vervolgens verkeerd uitgevoerd zal worden. Ook hier heb je werknemers voor nodig.

 

RPA-team

Organisaties die RPA al succesvol hebben geïmplementeerd raden het aan om een team aan te stellen die zich ontfermt over de RPA robot(s). Voor veel organisaties lijkt het misschien vanzelfsprekend dat de IT-afdeling dit als taak er bijneemt, maar IT-medewerkers zijn het hier vaak niet mee eens. Maak hier dus duidelijke afspraken over! Het kan handig zijn om één of enkele werknemers van de IT-afdeling in dit aangestelde RPA-team te plaatsen, maar laat niet de volledige verantwoordelijkheid op hen vallen. Dit team moet zich vervolgens bezighouden met het monitoren van de robots, deze aanpassen waar nodig, bepalen hoeveel robots voor een specifiek proces nodig zijn, deze hier ook voor inzetten en met het oppakken van eventuele problemen die zich opdoen rondom de robot. Zoals hierboven al even is vermeld kan de robot zelf niet nadenken en dus ook geen fouten opsporen. Het is dus erg belangrijk dat werknemers het proces nauw in de gaten houden. Als zij een fout opsporen, kunnen zij dit meteen aanpassen in de instellingen van de robot om zo te voorkomen dat het proces faalt. Ook kan een robot geen benodigde aanpassingen opsporen. Hij volgt altijd dezelfde regels en merkt het niet als dit niet meer efficiënt is of als een ander gedeelte van het proces is verandert. Ook dit is dus de taak van werknemers.

 

RPA robots en werknemers

 

Aanvulling

Dit laat duidelijk zien dat RPA robots en werknemers elkaar niet uitsluiten, maar juist naast elkaar moeten werken en elkaar kunnen ondersteunen. RPA is niet bedoeld om werknemers volledig te elimineren, maar juist om het hen gemakkelijker te maken. Alleen met de steun van werknemers kan dan ook volledig genoten worden van de voordelen van RPA. Dus, RPA robots en werknemers? Zeker een aanvulling! Heb jij interesse in RPA? Bekijk ons trainingsaanbod dan eens! In onze trainingen besteden wij extra aandacht aan juist deze mensenkant. Hoe betrek jij je werknemers bij het proces en hoe haal je het meeste uit zowel hun als uit de robots? Je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen voor overige vragen.

 

Ook interessant:

7x hoe je RPA laat slagen

RPA binnen HR: een voorbeeld case

4 afdelingen waar RPA de grootste impact op heeft

 


Source image: storeapps.com, dramafever.com, grousters.nl