Het is vrij ironisch dat ik vroeger als breakdance instructeur lessen gaf in de electric boogie, ook wel bekend als de ‘robot’, terwijl ik vandaag de dag werk in de Robotische Proces Automatisering waar we ‘de robots’ creëren. Meer hierover in dit artikel.

 

RPA in het algemeen

Robotische Proces Automatisering is perfect toepasbaar voor relatief simpele repetitieve taken. Alle processen zijn vooraf gedefinieerd samen met de beslissingen die gemaakt dienen te worden om de gewilde uitkomst te creëren. In andere woorden worden de minder complexe en tijdrovende processen als eerste geautomatiseerd.

 

Pre-automatisering fase

Het handmatig voldoen van deze taken neemt doorgaans weinig creativiteit en kritisch denken in beslag. Voor elke afdeling zijn de instructies per proces gedefinieerd en deze bevatten de processen, de beperkingen hiervan en de verantwoordelijkheden van de werknemers. Een voorbeeld, wanneer ‘item 1’ bestaat in ‘scenario A’ dan deze doorsturen naar ‘Afdeling X’. Dit wordt gedaan vanwege meerdere redenen waaronder het voorkomen van fraude door werknemers. De werk-instructie verkleint het grijze gebied waarbinnen de werknemer kan handelen.

 

Post- automatisering

RPA splitst de grijze gebieden van interpretatie tijdens activiteiten op in zwarte en witte processen. Sommigen zeggen dat RPA de robot uit de werknemer haalt, waarmee wordt bedoeld dat er geen ruimte meer is voor het hersenloos uitvoeren van simpele repetitieve taken. Veel werknemers zijn niet getraind of onwennig met het gebruiken van creativiteit en een ‘buiten de lijntjes denken’ mentaliteit. Hoewel de meesten direct na automatisering opbloeien zijn er een aantal werknemers die tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe manier van observeren en denken.

 

Van stijf naar losjes

Terug naar de breakdance lessen; de ‘robot’ doen is eigenlijk vrij gemakkelijk om te leren. Je stelt je een patroon van bewegingen voor, houd je lichaam stil en beweegt langzaam je gewrichten zodat je het patroon imiteert wat je bedacht had. De principes zijn zeer vergelijkbaar met werk-instructies. Zelfs het ‘ik beweeg terwijl jij stil staat tot ik het signaal geef’ deel is toepasbaar. Tik handen aan en het gaat door naar de volgende afdeling.

 

De uitdaging

Het lastige van freestyle dansen is het loslaten van barrières in je gedachten. Je moet je nog steeds bewegen aan de hand van je omgeving en de beperkingen van de dansvloer, maar de omgeving is veranderd omdat je je meer rond kan bewegen. Dit geeft andere perspectieven maar vereist ook meer vrijmoedigheid van het individu. Hetzelfde gebeurd met RPA; zodra de processen geautomatiseerd zijn moeten de werknemers losser worden en hierbij opmerkzamer en creatiever. Werknemers moeten ‘de robot’ loslaten en zich twisten om gemakkelijker te freestylen; dit noem ik de automatisering twist.

 

–         Paul Kaspersma

 

Ook interessant:

Waarom is RPA juist nu relevant?

De geschiedenis van RPA

 


Source image: nporadio5.nl