Er zijn twee vormen van RPA: attended en unattended automatisering. De één is zelfbesturend en de ander is meer afhankelijk van werknemers. Het verschil tussen deze twee vormen en waarvoor zij geschikt zijn, wordt in deze blog uitgelegd.

 

Attended Automatisering

Attended robots zijn nog tamelijk afhankelijk van werknemers. De robot heeft sturing nodig van werknemers bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Hij wordt getriggerd door specifieke gebeurtenissen, acties of commando’s om een specifieke handeling uit te gaan voeren. Deze constructie maakt het nodig dat de robot slechts door één afdeling wordt bestuurd. Slechts de werknemers die op dat moment zelf bezig zijn met een bepaald werkproces kunnen de robot aanzetten en sturen in zijn handelingen. Dit houdt dus in dat deze werknemers bepalen wanneer en waarvoor de robot wordt ingezet en op welk moment hij eventueel uitgezet kan worden (wanneer zijn hulp dus niet nodig is). In sommige gevallen kan de robot ook ingesteld zijn om bij een bepaalde gebeurtenis zijn werkzaamheden te starten en hoeven werknemers hier handmatig niets voor te doen.

 

Deze vorm is geschikt voor bijvoorbeeld klantenservices. Bij dit soort werkzaamheden is het niet nodig dat de robot 24/7 werkt, maar slechts wanneer een werknemer iets van hem nodig heeft. Voor werknemers kost het veel tijd om bij een klacht of vraag de hele tijd tussen verschillende schermen en systemen te moeten wisselen, maar voor robots kost dit vrijwel geen moeite. Het scheelt de werknemers hierdoor veel tijd als een robot op zo’n moment data of informatie ophaalt. Op deze manier kan hij of zij zich blijven richten op de klant en hoeft deze niet onnodig lang te wachten.

 

Dit laat zien dat dit soort automatisering dus geschikt is voor processen die slechts gedeeltelijk geautomatiseerd zijn. De robot automatiseert in zo’n proces tussen de 20 en 90% van het werk. De rest moet nog door de werknemers zelf worden ingevuld. Er is hier dus ook nog voor een deel het denkvermogen van mensen nodig. De werknemers en robots werken bij zo’n proces eigenlijk aan elkaars zijde.

 

Unattended automatisering

 

Unattended Automatisering

Unattended automatisering gaat nog een stapje verder dan attended automatisering. Bij deze vorm is de robot vrijwel volledig onafhankelijk van werknemers en kan (in de meeste gevallen) functioneren zonder hun tussenkomst. Deze robot kan uit zichzelf werkzaamheden uitvoeren en kan ook zelf tot actie overgaan. Hij is ingesteld om automatisch te werken en kan dit 24/7 blijven doen. Dat hij wel ingesteld moet worden laat meteen zien dat hij dus niet volledig onafhankelijk is. Hij wordt bij aanvang wel door werknemers geïmplementeerd en zij zijn ook verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen en wijzigingen in zijn systeem. De robot is namelijk niet zelf in staat om fouten op te sporen, maar doet alleen waarvoor hij is ingesteld. De robot kan, in tegenstelling tot een attended robot, door veel werknemers bestuurd worden, van veel verschillende afdelingen.

 

Unattended automatisering wordt vaak ingezet voor back-office werk waar een hoop data en informatie wordt verzameld, gesorteerd, geanalyseerd en doorgestuurd. Bijvoorbeeld voor een organisatie die dagelijks veel aanvragen binnenkrijgt en moet verwerken kan zo’n robot goed van pas komen. Deze werkzaamheden kunnen de hele dag worden uitgevoerd en het is niet nodig voor werknemers om aan te geven wanneer zij zijn hulp nodig hebben: dit is eigenlijk altijd. Het is bij deze vorm van automatisering dus ook minder het geval dat werknemer en robot naast elkaar werken binnen hetzelfde proces. De robot doet werkzaamheden onafhankelijk van werknemers en deze werknemers hebben de input van de robot niet op een specifiek moment nodig.

 

Dit soort robots zijn dus wel geschikt voor processen die volledig geautomatiseerd zijn. Hij automatiseert 100% van het werk en er is geen menselijke ratio nodig (dit wordt natuurlijk wel nog op andere plekken binnen de organisatie ingezet).

 

Unattended automatisering

 

Ben je benieuwd naar welk van deze twee vormen geschikt is voor jouw organisatie? Daar kunnen wij je bij helpen! Bekijk hiervoor ons trainingsaanbod of neem contact met ons op voor verdere vragen.

 

Ook interessant:

8 belangrijke punten die je moet weten over RPA robots

6x waarom ook jouw organisatie RPA zou moeten gebruiken

8 stappen voor RPA-beginnelingen 

RPA consultants: waarom zou je?

 


Source image: businesssystemuk.co.ukoutbounders.tv, gii.co.jp